Το Δικηγορικό μας γραφείο στην Αθήνα

Δικηγόρος Αθήνα

ECOVIS LEGAL ATHENS

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 105

GR-11475 Αθήνα

Επικοινωνία: Νάντια Παπακώστα, Δικηγόρος

Email: info@rechtsanwalt-athen.de

Γλώσσες: Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά, ΙσπαΜικά