KPAG – Κοσμιδης και Συνεργάτες

Εταιρεια

Δικηγόροι στη Θεσσαλονίκη, συνεργάτες και συνεργαζόμενα γραφεία της δικηγορικής εταιρίας Κοσμίδης & Συνεργάτες

Η «Κοσμίδης & Συνεργάτες» είναι δικηγορική εταιρεία ελληνικού δικαίου, καταχωρημένη στο μητρώο δικηγορικών εταιρειών του Δ. Σ. Θεσσαλονίκης με αριθμό 90010.

Το δικηγορικό μας γραφείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο, προσφάτως οικοδομηθέν κτίριο στη Νέα Μηχανιώνα-Θεσσαλονίκη. Σήμερα απασχολούνται πέντε δικηγόροι Ελλάδος ή Γερμανίας και μία υπεύθυνη γραμματείας στην Θεσσαλονίκη. Επίσης συνεργαζόμαστε με το δικηγορικό γραφείο KPG (Κοσμίδης, Panzer, Gudnason) στην Στουτγκάρδη Γερμανίας και έχουμε στενή συνεργασία με δικηγορικό γραφείο της Αθήνας.

Επιπλέον η εταιρία μας διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και στη Γερμανία και συμμετέχει σε έναν αξιόλογο αριθμό από διεθνείς ενώσεις δικηγόρων, ομάδες συνεργασίας, συλλόγους κλπ. (περισσότερα στην σελίδα Συμμετοχές).

Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 1992 στη Θεσσαλονίκη από τον κ.Αβραάμ Κοσμίδη. Σήμερα λειτουργεί με τη μορφή δικηγορικής εταιρίας η οποία είναι προσανατολισμένη προς το οικονομικό δίκαιο και δραστηριοποιείται σε διεθνείς νομικές υποθέσεις στην Ελλάδα και τη Γερμανία με ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς:

Ευρωπαικό και Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο

Εταιρικό δίκαιο και ίδρυση επιχειρήσεων

Ευρωπαϊκό και διεθνές εμπορικό δίκαιο

Ελληνικό δίκαιο περί ακινήτων

Κληρονομικό δίκαιο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη συμβολαίων στα Ελληνικά και Γερμανικά

Απαίτηση και εκτέλεση αξιώσεων εντός Ε.Ε.

Δικηγόρος στην  Ελλάδα – διεθνές και διακλαδικό δίκτυο
Δικηγορικά γραφεία  σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα –
Δίκτυο συνεργασίας στην Ελλάδα – Γερμανία – Ευρώπη και παγκοσμίως

Η μετάβαση σε μια ξένη χώρα δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, κυρίως επειδή επικρατεί αβεβαιότητα και ανασφάλεια ως προς το άγνωστο . Πέραν τούτου τα προμελετημένα επενδυτικά σχέδια δεν αφήνουν περιθώρια για πειράματα. Η επί τόπου εμπειρία, ικανότητα και εμπιστοσύνη αποτελούν απαραίτητα χαρακτηριστικά των συμβούλων. Η επιλογή του ιδανικού δικηγόρου ή  της κατάλληλης  δικηγορικής εταιρίας,  βάσει αντικειμενικών και αξιόπιστων κριτήριων σε μια ξένη χώρα έρχεται να προσθέσει ακόμα μια δυσκολία, τη στιγμή που κάποιες  διαδικτυακές , ενδεχόμενες  δηλώσεις  δεν μπορούν να επαληθευτούν εύκολα εξ’ αποστάσεως.
Πέραν του χρόνου ειδίκευσης πάνω σε διακρατικά νομικά ζητήματα, οι αντικειμενικά εξακριβωμένες ενδείξεις για την εκτίμηση μιας διασυνοριακής δικηγορικής εταιρίας μπορούν να προκύψουν μεταξύ άλλων και μέσω συστάσεων, νομικών δημοσιεύσεων ή  πιθανών πιστοποιήσεων.
Η δικηγορική εταιρία Κοσμίδης & Συνεργάτες προσανατολίστηκε από το 1992 στην παροχή νομικών συμβουλών  σε γερμανόφωνες επιχειρήσεις εντός Ελλάδας. Η συγκεκριμένη πολύχρονη ειδίκευση και ο αποκτούμενος βαθμός εμπειρίας της δικηγορικής μας εταιρίας, και συγκεκριμένα του κάθε δικηγόρου μας στην διαβούλευση γερμανικών επιχειρήσεων εντός Ελλάδας, δημιουργεί την απαραίτητη ασφάλεια για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των σχεδίων σας στην Ελλάδα. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν έχει σημασία αν χρειάζεστε έλληνα δικηγόρο για μια μεμονωμένη νομική υπόθεση στην Θεσσαλονίκη, ή έναν γερμανόφωνο  στην Αθήνα. Έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε για κάθε απαίτηση σας μια εξατομικευμένη υπηρεσία συμβουλών, ακόμα και αν χρήζετε συνολικής ομάδας ειδικευμένων δικηγόρων και λοιπών παροχών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας. Το δικηγορικό μας δίκτυο σας συνοδεύει σε ολόκληρη την επικράτεια καθ’ όλες τις δραστηριότητες σας εντός της Ελλάδας.
Παρέχουμε συμβουλές ιδίως πάνω στους τομείς του εταιρικού και εμπορικού δίκαιου  και επίκεντρο μας αποτελούν οι ιδρύσεις, μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιριών,  καθώς και οι εξαγορές (Mergers & Acquisitions). Περαιτέρω επικεντρωνόμαστε στο δίκαιο εμπορικών αντιπροσώπων  και διανομέων, στο δίκαιο ακινήτων, διεθνές κληρονομικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο, καθώς και στην διεξαγωγή δικών σε αστικές υποθέσεις και την εκτέλεση αλλοδαπών τίτλων στην Ελλάδα. Η δικηγορική μας εταιρία εστίασε επίσης αρκετά νωρίς στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Σχεδόν όλοι οι δικηγόροι του δικηγορικού μας γραφείου κατέχουν την ελληνική και γερμανική γλώσσα σε επίπεδο μητρικής, και διαθέτουν διπλή άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος  σε Ελλάδα και Γερμανία.
Με αφετηρία το πρώτο γραφείο της δικηγορικής εταιρίας Κοσμίδης στη Στουτγάρδη, διαθέτουμε σήμερα δικηγορικά γραφεία στην Θεσσαλονίκη και Αθήνα, καθώς και δικηγορικά δίκτυα σε Ελλάδα και Γερμανία. Επιπλέον υφίσταται μια στενή, διακλαδική συνεργασία με την φοροτεχνική και λογιστική εταιρία που στεγάζουμε, καθώς και πολύχρονες συνεργασίες με συμβολαιογράφους, μηχανικούς, μεσίτες, πραγματογνώμονες κ.α.